Over NPO
24 mei 2022

“Als we de volledige samenleving willen bedienen, moeten we vanuit ieders perspectief kunnen kijken”

Diversiteit en inclusie worden steeds grotere en belangrijkere begrippen binnen bedrijven en organisaties. Sherida Zorg is Projectleider Diversiteit en Inclusie bij NPO en is dagelijks bezig om NPO een nog inclusievere werkgever te maken. Wil je weten hoe zij dit aanpakt? Lees dan snel verder!

Maatschappelijk werk
Voordat Sherida bij NPO terecht kwam, deed zij altijd al maatschappelijk werk. Zo heeft zij in een opvanghuis gewerkt, in de reclassering en later ook bij het Rijksmuseum in een soortgelijke functie als bij NPO. “Ik vind mensen en hun gedrag interessant. Bij NPO zie ik dat het om de mens gaat. Alles wat we maken, is voor het publiek en daar zijn we ons ook allemaal bewust van. Op het moment dat er een vacature bij NPO vrijkwam was de keuze snel gemaakt. Ik wilde de mooie boodschap van diversiteit en inclusie verspreiden naar het grotere publiek.”

In februari 2022 maakte Sherida de overstap naar NPO. “Ik vind het mooi dat ik een toevoeging kan zijn op iemands manier van werken. Inclusie is een continu proces en ik ben verantwoordelijk om dit proces aan te jagen. Zo ben ik met verscheidene specialisten in gesprek om het bewustzijn te vergroten en gedragsverandering te stimuleren. Het publiek is nu anders dan 30 jaar geleden. Mensen zijn mondiger en assertiever geworden en willen gezien en gehoord worden, wat een goede ontwikkeling is. Als NPO moeten wij meegaan in die ontwikkeling en aansluiten bij de behoeftes van het brede diverse publiek.”

Inclusieve werkgever
Om te zorgen dat NPO een volledig inclusieve werkgever wordt en iedereen binnen NPO ook inclusief handelt, is Sherida een aantal projecten gestart. “Het begint eigenlijk bij de top. Momenteel ben ik bezig met het organiseren van een training inclusief leiderschap voor de Raad van Bestuur en de directie. De volgende stap zijn de managers en de overige medewerkers. Iedereen moet je meenemen in dit proces. Wij willen draagvlak creëren, maar mensen moeten de intrinsieke motivatie hebben om inclusief te willen zijn.”

Naast de trainingen is Sherida ook druk bezig geweest met het opzetten van een aantal representatieve groepen binnen de organisatie. “We hebben twee groepen. De eerste is een ambassadeursgroep waarin medewerkers van verschillende afdelingen zitten die vertellen over wat er leeft op de werkvloer. Zo willen we voorkomen dat het beleid niet afwijkt van de realiteit. Daarnaast hebben we ook een klankbordgroep opgericht. Hier zitten mensen in die ervaring hebben met de media en ook mensen die juist niet uit de media komen, zoals een arts of een directeur van een museum. We hebben ieder onze eigen expertise en wisselen onze ervaringen op het gebied van diversiteit en inclusie uit.”

Open staan voor de ander
Sherida heeft in de korte periode dat zij in dienst is al mooie dingen bereikt. Zo heeft zij gesproken over racisme en discriminatie bij een congres en tijdens een presentatie wat ging over diversiteit en inclusie. “Waar ik eigenlijk het meest trots op ben, is dat ik mensen van de omroepen bij elkaar heb kunnen krijgen om samen op te trekken om de publieke omroep divers en inclusief te maken. Ik vind het daarnaast ook fijn dat de top de trainingen gaan volgen. Op deze manier kijken we eerst naar onszelf en stellen we ons open voor andere geluiden. Dat is een hele belangrijke stap als organisatie.”

Sherida merkt nog wel dat mensen die niet tot een meerderheidsgroep behoren het nog lastig vinden om te solliciteren. “Die drempel is soms nog te groot. Ik denk dat wij bij NPO die drempel zeker aan het verlagen zijn. Zo willen we meer mensen die niet tot een meerderheidsgroep behoren in managementfuncties aannemen, zodat ook de top diverser wordt. En daarnaast tonen in beeld, geluid en gedrag dat iedereen welkom is bij NPO. Als we de volledige samenleving willen bedienen, moeten we vanuit ieders perspectief kunnen kijken.”