Over NPO
22 februari 2022

“We leggen nu de basis voor een sterke NPO in de komende 70 jaar!”

Thomas Schippers is werkzaam binnen de Directie Video als manager Organisatie- en Programmeerstrategie. In zijn rol houdt hij zich onder andere bezig met de overgang naar integraal programmeren. Voor een buitenstaander een ingewikkelde term. Maar deze werkwijze heeft wel toekomst bij NPO. Het helpt het aanbod dat op televisie en de on-demand kanalen als NPO Start te zien is, beter af te stemmen op de vraag van het publiek.  

Een publiek hart
Ongeveer vier jaar geleden trad Thomas in dienst bij NPO op de afdeling Strategie en Beleid. Daar adviseerde hij de Raad van Bestuur en de Directie Video en schreef hij mee aan het Concessie Beleidsplan 2022-2026. Sindsdien zit hij ook in het NICAM-bestuur, bekend van de Kijkwijzer, en is hij het aanspreekpunt voor de EBU, de European Broadcast Union, koepel van alle Europese publieke omroepen. In augustus 2021 maakte hij de overstap naar Directie Video. “In mijn functie ben ik verantwoordelijk voor de goede werking van de organisatie en de processen van de directie Video, die bestaat uit ruim 80 collega’s. Daarnaast hou ik mij samen met m’n collega’s bezig met de programmeerstrategie voor NPO 1, 2 en 3, NPO Start en de online kanalen van de publieke omroep. Strategie is ook waar mijn hart ligt. Ik vind het leuk over ingewikkelde vraagstukken na te denken en te kijken hoe we relevant en onderscheidend blijven als publieke omroep.”

Thomas geeft aan een publiek hart te hebben. “Ik merk dat het in de maatschappij steeds meer om geld gaat. Maar geld is slechts een middel en geen doel op zich. Het reduceert mensen tot consumenten; alleen interessant omdat ze wat te besteden hebben. Mij gaat het om alles wat de mens zelf bijzonder maakt; oprechte interesse in elkaar, cultuur, expressie, jezelf mogen zijn en ruimte voor ontplooiing. Ik sta voor een onafhankelijke en betrouwbare sfeer, waarbij het gaat om het individu zelf. Dat is iets wat voor mij belangrijk is en wat ik ook vanuit mijn functie probeer te creëren. Dat merk je ook onderling bij de collega’s, dat we bij NPO vanuit een maatschappelijke betrokkenheid veel oog voor elkaar hebben. Er wordt elkaar onderling veel gegund en dat maakt de werkomgeving prettig.” 

De toekomst van lineair en on-demand
De televisie bestaat inmiddels alweer 70 jaar en ook de komende 70 jaar wil NPO relevant blijven met onderscheidend videoaanbod op aantrekkelijke kanalen. Daarvoor is een flexibele organisatie belangrijk. Met de transitie van net- naar genremanagement en integraal programmeren realiseert NPO dat. “Bij dit ingrijpende project ben ik van A tot Z betrokken. Vanuit mijn functie ben ik er medeverantwoordelijk voor dat alles goed verloopt; van het uitdenken van de nieuwe werkwijze en de aangepaste inrichting van het kantoor tot de communicatie naar de NPO-collega’s, omroepen en andere betrokken partijen. Zo gebruiken we het momentum om de samenwerking met andere NPO-afdelingen opnieuw in kaart te brengen. We hebben elkaar nodig om samen die sterke publieke omroep te blijven. Ook ben ik nauw betrokken bij de ontwikkeling van het genrebeleid, waarbij NPO en omroepen samen vooraf benoemen welke ambities en doelen zij per genre hebben om te komen tot zo waardevol mogelijke programma’s. Zo kunnen we ook dat aanbod beter afstemmen op het publiek.”

Ook brengt de transitie uitdagingen met zich mee. “De uitdaging waar wij nu voor staan, is iedereen ervan te overtuigen dat deze verandering nodig is. Wij repareren het dak, terwijl de zon schijnt. Het gaat heel goed, dus waarom zo rigoureus veranderen? Juist nu we lineair supersterk zijn en on-demand een groeiende positie ontwikkelen, kunnen we de kracht van lineair als vliegwiel gebruiken. Zo hebben we straks één programmeerteam voor de integrale programmering, waardoor we de programma’s op de verschillende kanalen onderling beter op elkaar af gaan stemmen. Door deze nieuwe inrichting zijn we flexibeler om in te kunnen spelen op de behoeftes van ons publiek.”

Op het gebied van integraal programmeren loopt NPO redelijk voorop binnen Europa. “We hebben dat eerder gezien bij Zweden en op dit moment zijn ook de BBC en de ZDF daarmee bezig. Deze omroepen kampen met dezelfde vragen, dus we proberen ons aan elkaar op te trekken. Die strategische samenwerkingen zet ik graag op.”

Ruimte en vertrouwen
Als Thomas terugkijkt op zijn tijd bij NPO tot nu toe is hij trots op wat hij heeft kunnen realiseren en kijkt hij uit naar wat de toekomst gaat brengen. “Neem nu het genrebeleidsplan Publiek drama Spiegel van Nederland van anderhalf jaar geleden. Veel van wat we toen hebben bedacht, zie ik nu terug in de vaste structuur. Dat is gaaf om te zien. Daarnaast heb ik samen met de voorzitter van de NPO onlangs een tweedaagse summit in Amsterdam mogen organiseren voor 15 voorzitters van de verschillende Europese publieke omroepen waaronder ARD en BBC. Zelfs de EBU-president was aanwezig. Wanneer je goede ideeën hebt en mensen meekrijgt, is er veel mogelijk bij NPO. Ik krijg veel ruimte en vertrouwen om mijn ding te doen en ik vind het ook gaaf die verantwoordelijkheid te mogen dragen.”

Tot slot zegt Thomas dat als we het hebben over NPO als werkgever, er op het gebied van diversiteit en inclusiviteit ook mooie stappen gemaakt worden. “Er zijn natuurlijk heel veel soorten diversiteit; van gender en leeftijd tot culturele achtergrond. Die gehele mix is hier van harte welkom. Ik zie en merk dat wij als NPO open staan voor iedereen met interesse in TV, radio en VOD. Daarom zou ik mensen ook graag oproepen eens langs te komen en van je te laten horen. We zijn namelijk óók achter de schermen van en voor iedereen!”