Over NPO

Directeur Video (m/v/x)

Datum: 14 september 2023
De Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO) is het sturings- en samenwerkingsorgaan voor de uitvoering van de landelijke publieke mediaopdracht. Het extern pluriforme omroepbestel met ook ruimte voor taakomroepen vormt daarbij het uitgangspunt. De NPO is onder meer verantwoordelijk voor de programmering en de distributie van het media-aanbod. De publieke omroep beweegt zich in een sterk veranderende samenleving. Wij kiezen voor een sterke en relevante publieke omroep die in optimale verbinding staat met de gehele samenleving en zich inzet voor een betrouwbare en onafhankelijke nieuwsvoorziening.

 

De functie
Als directeur Video neem je actief deel aan de gezamenlijke strategievorming en uitvoering van de landelijke publieke mediaopdracht en ben je verantwoordelijk voor een samenhangende programmeerstrategie die bijdraagt aan de doelstellingen van de publieke omroep. Binnen een sterk veranderende samenleving, de snelle technologische ontwikkelingen en het veranderend kijkgedrag is het voor de Directie Video een uitdaging om een programmering tot stand te brengen die onderscheidend is en de vindbaarheid, herkenbaarheid en relevantie van de publieke omroep vergroot over de gehele breedte van ons publiek. We willen er zijn voor iedere Nederlander. Op basis van een sterke programmatische en bedrijfsmatige achtergrond zal de directeur Video sturing geven aan de digitale transitie en het programmatische proces over alle videokanalen; lineair, online en on demand. In samenspraak met omroepen, makers en het NPO-directieteam zorgt de directeur voor een onderscheidend en vernieuwend programma-aanbod. Dichtbij alle Nederlanders, op de juiste plekken met het juiste aanbod voor maatschappelijke relevantie en betekenisvolle impact. De mogelijkheid bestaat om de functie door twee personen te laten vervullen.

Het profiel
Als directeur Video ben je aantoonbaar in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor een gevarieerde en gezamenlijke content- en programmeerstrategie op alle videoplatformen. Je beschikt over relevante ervaring om inhoudelijke keuzes te maken bij het selecteren en programmeren van content. Je geeft met visie en daadkracht leiding aan de digitale transitie en zorgt voor een intern en extern gedragen besluitvormingsproces. Je bent bewezen in staat de organisatie en het programmeerproces in alle facetten optimaal aan te sturen en zorg te dragen voor de rechtmatige en doelmatige besteding van het videobudget en draagt verantwoordelijkheid voor grote innovaties w.o. de doorontwikkeling van het content- en streamingplatform NPO Start.

Vaardigheden voor het vormgeven van een transparant en efficiënt proces, gericht op het uitvoeren van de gemeenschappelijke publieke mediaopdracht met de omroepen, zijn essentieel. Vertrekpunt daarbij is het extern pluriforme omroepbestel met ook ruimte voor taakomroepen.

Je kent de actuele ontwikkelingen in het vak en hebt aantoonbare en relevante ervaring met vernieuwing van media-aanbod en bedrijfsmatige kennis en ervaring. Dit uit zich in een heldere visie. Je past bij onze leiderschapsprincipes en open organisatiecultuur, bent gewend om als teamspeler te werken en in staat teams te laten excelleren. Je beschikt over uitnemende communicatieve eigenschappen die richting en ruimte geven. Aantoonbare werkervaring in een publiek mediaomgeving is gewenst/heeft de voorkeur.

Arbeidsvoorwaarden
Benoeming in de functie van directeur Video geldt voor een termijn van vier jaar met één keer de mogelijkheid tot herbenoeming voor wederom een termijn van vier jaar. Vanzelfsprekend hoort bij deze functie een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden gebaseerd op de CAO voor het Omroeppersoneel.

Wanneer ontvang je een reactie?
Je kunt tot en met zondag 24 september 2023 solliciteren.

Open voor iedereen
De NPO heeft een publieke taak: van waarde zijn voor elk individu én voor de samenleving als geheel. De behoeften van ons publiek, met al zijn achtergronden en opvattingen, zijn daarbij leidend. Dat willen we ook weerspiegelen in de personeelsbezetting van onze organisatie. Wij geloven in een inclusieve organisatie, die de kracht van diversiteit gebruikt om tot nog betere resultaten te komen. Want juist doordat we van elkaar verschillen, kunnen we tot nieuwe inzichten en betere oplossingen komen. We nodigen dan ook graag kandidaten uit die door hun achtergrond en ervaring hieraan een bijdrage willen leveren. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen de NPO op deze wijze versterkt.

Solliciteer direct
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Job alert

Wil jij graag als eerste op de hoogte zijn van al onze vacatures? Schrijf je dan nu in voor onze job alert. Zodra er nieuwe vacatures zijn, ontvang je dagelijks een e-mail van ons; wel zo gemakkelijk.