Over NPO
Overzicht

Onze missie en werkwaarden

De NPO heeft een publieke taak: van waarde zijn voor elk individu én voor de samenleving als geheel. De behoeften van ons publiek, met al zijn achtergronden en opvattingen, zijn daarbij leidend. Dat willen we ook weerspiegelen in de personeelsbezetting van onze organisatie. Wij geloven in een inclusieve organisatie, die de kracht van diversiteit gebruikt om tot nog betere resultaten te komen. Want juist doordat we van elkaar verschillen, kunnen we tot nieuwe inzichten en betere oplossingen komen. En dat is precies waar wij als NPO naar op zoek zijn. We zijn benieuwd wie jij bent en welke kwaliteiten en ervaring jij meebrengt. Onze vacatures staan daarom open voor iedereen.

Onze werkwaarden

Het bouwen aan een open NPO kan alleen als je echt open staat voor elkaar en voor onze missie om Nederland verder te brengen. Daarom vinden we het belangrijk dat alle NPO-medewerkers weten waar NPO voor staat, wat ons drijft en wat we willen bereiken. Bij NPO gaan de werkwaarden hand in hand met onze merkwaarden. Drie begrippen staan daarbij centraal: Nieuwsgierig, Prikkelend en Onafhankelijk.

Nieuwsgierig
Bij NPO staan we open voor ontwikkelingen in ons vakgebied en voor elkaar. We verdiepen ons in de organisatie, de markt en ons publiek en maken daar verbinding mee. We zijn gedreven om innovatief te zijn en om de publieke omroep optimaal te laten functioneren.

Prikkelend
Wij werken samen met omroepen, producenten en makers om de waarde van NPO voor de Nederlandse samenleving zo groot mogelijk te laten zijn. We weten waar NPO voor staat, dragen dat uit en passen het in ons werk toe. We geven en vragen actief om feedback om tot betere resultaten te komen. We staan open voor verandering en we vieren onze successen.

Onafhankelijk
Bij NPO geloven we in de waarde van een publieke omroep, waar programma’s onafhankelijk van politiek en commercie worden gemaakt. We zijn eerlijk en open over wat we vinden, doen en zeggen. We dragen gevraagd en ongevraagd oplossingen aan die tot betere resultaten leiden en die bijdragen aan de doelstellingen van NPO.

Het beste naar boven

Wij geloven dat we met een diverse groep betrokken, professionele en nieuwsgierige medewerkers het beste in NPO naar boven halen en daarmee van maximale waarde zijn voor het Nederlandse publiek. Het bevorderen van professionaliteit, talentontwikkeling, inclusiviteit en persoonlijke betrokkenheid staat daarbij centraal. We vinden het belangrijk dat medewerkers zich thuis voelen bij NPO, dat ze zich kunnen ontwikkelen en dat ze zowel geestelijk als lichamelijk vitaal zijn. We stellen hoge eisen aan vaardigheden en persoonlijke eigenschappen, omdat we gaan voor de beste kwaliteit. Maar we hebben ook oog voor ontspanning en sociale interactie, bijvoorbeeld tijdens de Zomer BBQ en het nieuwjaarsontbijt, of tijdens interne events waarmee we aanhaken bij de programmering en campagnes voor onze netten en zenders.

Mediapact Respectvol Samenwerken

NPO is een van de initiatiefnemers van het Mediapact Respectvol Samenwerken. Hiermee maakt de Nederlandse mediasector zich sterk voor een sociaal veilige werkomgeving voor alle medewerkers van omroepen, zenders, producenten en facilitaire bedrijven - inclusief freelancers - maar ook van deelnemers, gasten en andere betrokkenen. Het pact is een aanvulling op andere stappen die NPO en de omroepen op dit gebied hebben gezet, zoals het aanbieden van (bewustwordings-)trainingen en het beschikbaar hebben van interne en externe vertrouwenspersonen.